بزدام

بزدام
وبلاگ تخصصی پرورش بز

۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

توليد مثل و جفتگيري در بزها

توليد مثل و جفتگيري در بزهادو روش عمده در پرورش بزها وجود دارد:

1.جفتگيري طبيعي

2.تلقيح مصنوعي

در روش جفتگيري طبيعي بز ماده در زمان فحلي با اجازه جفتگيري به دام نر امكان بارداري را در صورت انجام لقاح ميدهدو در نهايت طبق شيوه مرسوم در گله هاي سنتي اعمال ميشود.

معايب پرورش و جفت گيري طبيعي:

1-دشواري مديريت توليد مثل

2-بالا بودن تعداد دام ماده قصر

3- در دسترس نبودن انتخاب كافي در مورد بز نر(استفاده از بزهاي نر متفاوت و خارج از گله)

4- هزينه بالاي نگهداري بز نر

5-انتقال بيماريهاي جنسي در بين دامها

6-بوي بد دام در زمان جفت گيري (بوي بد ادرار)

تلقيح مصنوعي بزها

تلقيح مصنوعي روش تكثيري است كه از طريق آن مني بدست آمده از دام نر با استفاده از ابزار مخصوص بدون تماس مستقيم با دام ماده در دستگاه تناسلي آن قرار داده ميشود تا از تماس مستقيم نرها و ماده ها جلوگيري شود.

تلقيح مصنوعي بزها از نظر مديريتي و اصلاحي حائز اهميت مي باشد.

محاسن تلقيح مصنوعي بزها

1-افزايش مقدار پيشرفت ژنتيكي

2-ذخيره طولاني مدت مني

3-حمل و نقل آسان مواد ژنتيكي

4-افزايش بازدهي توليد مثل(دوقلو زايي.درصد بارداري و...)

5-كاهش يا حذف نياز به نگهداري بزهاي نر در دامداري

6-جلوگيري وكنترل بيماريها

7-استفاده از دام نر كه ناتواني جسمي دارد

8-ثبت ركوردها

9-استفاده از فحلي همزمان يا توليد مثل در خارج از فصل

10-انتخاب در بين دامهاي نر جوان با ارزيابي دقيق آنها

11-مديريت توليد مثل بر مبناي اهداف اصلاح نژادي

تلقيح مصنوعي گوسفند و بز پذيرفته ميشود:

انجام تلقيح مصنوعي بز و گوسفند با استفاده از بهترين اسپرمهاي اصلاح شده داخلي و خارجي

-انجام همزماني فحلي در فصل جفتگيري و خارج از فصل

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر ميتوانيد باشماره 09367001984 تماس حاصل نماييد.red.saeed@yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست: